← Alle tilskuddsordninger

Tilskot til festivalar

Tilbyder

Ålesund kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Kulturtilskota har som føremål støtte oppunder, stimulere og vidareutvikle eit mangfaldig kulturliv i Ålesund

Det kan søkes til

  • Festivalar som er opne og publikumsretta, og der kulturarv og profesjonell og ikkje-profesjonell utøving av musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstartar og film, tv, video og dataspel er hovudformål

Verdt å merke seg

  • Festivalen skal finne stad i Ålesund kommune og vare minimum to dagar
  • Festivalar med mindre kommersielt preg/innteningspotensial, nystarta initiativ og nye uttrykk vil bli prioritert

Lurer du på noe?