← Alle tilskuddsordninger

Tilskot festivalar og arrangement

Tilbyder

Volda kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordninga er å stimulere og vidareutvikle nyetablerte festivalar/arrangement og andre festivalar/arrangement som ikkje er ført opp på eigen post i Volda kommune sitt kulturbudsjett

Det kan søkes til

  • Festivalar og arrangment innan kunst- og kulturfeltet i Volda

Verdt å merke seg

  • Tiltak kan støttast med inntil 50% av totale kostnader
  • Det gis i hovudsak tilskot til aktørar med adresse og verke i Volda
  • Organisasjonen må vere registrert i Brønnøysundregisteret

Lurer du på noe?