Tilbyder

Musikkfondene

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk.

Det kan søkes til

  • arbeidsstipend (skriving av konkret prosjekt)
  • fordypningsstipend (videutvikling av kunstnerisk virke)
  • reisestipend (konkret formål, reisemål)
  • arbeidsopphold i Firenze
  • spesielt (andre typer tekstarbeid)

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • må søkes personlig (unntak i kategorien Spesielt)
  • vedleggskrav med teksteksempler

Se tidligere tildelinger