Tilbyder

Oslo kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Info om ordningen

Stipend for kunstnertalenter mellom 18 og 26 år.

Det kan søkes til

  • kunstnertalent kan søke - ved samarbeidsprosjekter må hver enkelt deltaker søke separat
  • rekrutterings- og utviklingspotensial vektlegges i vurderingen
  • søknadssum: 10.000 - 50.000 kroner

Verdt å merke seg

  • kan kun søke én av Oslo kommunes stipendordninger i året
  • prosjektet i sin helhet må finne sted i Oslo