Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Gjennom Samfunnsløftet støtter Sparebank1 Nord-Norge små og store prosjekter som gjør landsdelen til en enda bedre plass å bo.

Det kan søkes til:

  • tiltak og prosjekt i Nord-Norge innenfor de definerte satsningsområdene arena, ungdom, innovasjon og lokalsamfunn. Det kan være:
  • initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
  • møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet, for eksempel festivaler og arrangementer
  • prosjekter som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom, og som utvikler talent i flere sjangre

Verdt å merke seg:

  • prosjektet bør være tidsavgrenset eller gå til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter
  • mulig å søke om inntil 50 prosent av totalsummen
  • du må ha et organisasjonsnummer for å søke, og aktiviteten må foregå i Nord-Norge
  • søknaden skal inneholde et tydelig formål med prosjektet, målgruppen som skal nås, budsjett for prosjektet og en tydelig plan på hvordan det skal gjennomføres
  • det er to måneders saksbehandlingstid

Se tidligere tildelinger