Tilbyder

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Gå til søknaden

Mer info

Prosjektstøtte som rettes mot mange typer enkelttiltak som kan ha langsiktig og/eller viktig virkning for den norske folkemusikken og folkedansen.

det kan søkes til

  • tiltak som fremmer norsk folkemusikk og/eller folkedans

Verdt å merke seg

  • denne ordningen behandler søknader om støtte på opptil 15.000 kroner. For beløp fra 15.001 til 50.000 kroner skal det benyttes ordningen «Prosjektmidler»
  • lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, offentlig sektor eller enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre prosjekter som er relevante for formålet med denne støtteordningen, kan søke
  • søknader behandles løpende, vanligvis én gang i måneden