Gå til søknaden

Søknaden

Nytt stipend for kunstnere i Nord-Norge.

Det kan søkes til

  • aktiviteter som fremmer nyskapning og utvikling av kunstnerisk praksis
  • fordypning i eget arbeid med utgangspunkt i en prosjektbeskrivelse

Verdt å merke seg

  • hvert stipend er på 150.000 kroner
  • kunstnere i Nordland, Troms, Finnmark eller Svalbard kan søke på ordningen
  • tildelingen offentliggjøres 4. desember 2023