Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til at norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate

Det kan søkes til

  • losji i gjestebolig tilhørende ambassadens residens i Berlin
  • reisekostnader opp til 3000 NOK
  • stipend tilsvarende 5000 NOK per uke

Verdt å merke seg

  • rettet mot kuratorer, kunstnere og andre kulturutøvere
  • ankomst og avreise skal på en ukedag
  • oppholdets varighet kan være mellom en og to uker

Se tidligere mottakere