Tilbyder

Trøndelag fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Regionale kulturprosjekt skal bidra til prosjekter som gir varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag innenfor prioriterte satsingsområder i handlingsprogram for Balansekunst.

Det kan søkes til

  • kurs og workshops
  • kulturarrangement

Verdt å merke seg

  • prosjektet skal resultere i noe kvalitativt nytt, i samarbeidsform eller resultat- og effektmål
  • tilskuddsramme inntil 500.000 kroner
  • alle som søker regionale kulturprosjekt skal kontakte fylkeskommunen en måned før innsendelse av søknad

Lurer du på noe?