← Alle tilskuddsordninger

Regional bransjeutvikling innen kulturnæring

Tilbyder

Trøndelag fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag.

Det kan søkes til

  • kompetanseheving
  • bransjeutvikling
  • nærings-, markeds- og forretningsutvikling

Verdt å merke seg

  • det gis ikke støtte til kulturarrangementer, innholdsproduksjon og ordinær drift
  • tilskuddsramme inntil 400.000 kroner
  • alle tiltak som søker om beløp over 100.000 kroner skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad

Lurer du på noe?