← Alle tilskuddsordninger

Regional bransjeutvikling innen kulturnæring

Tilbyder

Trøndelag fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag.

Det kan søkes til

  • kompetanseheving
  • bransjeutvikling
  • nærings-, markeds- og forretningsutvikling

Verdt å merke seg

  • det gis ikke støtte til kulturarrangementer, innholdsproduksjon og ordinær drift
  • tilskuddsramme inntil 400.000 kroner
  • alle tiltak som søker om beløp over 100.000 kroner skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad

Lurer du på noe?