← Alle tilskuddsordninger

Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

Tilbyder

Rogaland fylkeskommune

Gå til søknaden

Les mer om ordningen

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland.

Det kan søkes til

  • tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom økt nærings-, markeds- og forretningskompetanse og/eller bedre tjenester i fylket

Verdt å merke seg

  • tiltak må ha regionalt nedslagsfelt og inntil ett års varighet
  • ordningen er ment å treffe regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører
  • det oppfordres til samarbeid på tvers av kulturfelt