Tilbyder

Sparebankstiftelsen DNB

Gå til søknaden

Søknaden

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv på Østlandet.

Det kan søkes til

  • faste installasjoner, materialer og verktøy til reparering og bygging, innkjøp av utstyr og lignende som bidrar til aktivitet
  • formidling og kompetansehevende tiltak
  • prosjekter innen blant annet kunst, kultur og kulturarv

Verdt å merke seg

  • de gir ikke støtte til enkeltutgivelser av filmer, musikk og bøker, men kan støtte tilknyttede aktiviteter
  • prosjektet skal inkludere en målgruppe under 25 år
  • du kan ikke få tilskudd til løpende driftskostnader som strøm og administrasjon