Tilbyder

Sparebankstiftelsen DNB

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv på Østlandet.

Det kan søkes til

  • faste installasjoner, materialer og verktøy til reparering og bygging, innkjøp av utstyr og lignende som bidrar til aktivitet
  • formidling og kompetansehevende tiltak
  • prosjekter innen blant annet kunst, kultur og kulturarv

Verdt å merke seg

  • de gir ikke støtte til enkeltutgivelser av filmer, musikk og bøker, men kan støtte tilknyttede aktiviteter
  • prosjektet skal inkludere en målgruppe under 25 år
  • du kan ikke få tilskudd til løpende driftskostnader som strøm og administrasjon