Tilbyder

Hol kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Hol kommune deler ut prosjektmidler til kultur.

Det kan søkes til

Ved behandling av prosjekttilskudd legges det vekt på følgende forhold:

  • Nyskapning
  • Tiltak som har overføringsverdi
  • Samarbeidstiltak
  • Tiltak for, av og med barn og unge

Det kan videre gis prosjekttilskudd til

  • Utveksling med organisasjoner i våre vennskapskommuner Säffle (S),

Tørring-Uldum (DK), Mäntyharju (SF) og Halinga (EST)

  • Integrering av medlemmer med spesielle behov (flyktninger,

funksjonshemmede og lignende)

  • Arrangement for ungdom
  • Større konserter
  • Oppstarting av nye aktiviteter

Verdt å merke seg

To søknadsfrister per år: mars og oktober