Tilbyder

Hol kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Hol kommune deler ut prosjektmidler til kultur.

Det kan søkes til

  • arrangement for ungdom
  • større konserter
  • oppstart av nye aktiviteter

Verdt å merke seg

  • det legges vekt på nyskapning, tiltak som har overføringsverdi, samarbeidstiltak og tiltak for, av og med barn og unge
  • det kan også gis prosjekttilskudd til utveksling med organisasjoner i vennskapskommunene Säffle (S), Tørring-Uldum (DK), Mäntyharju (SF) og Halinga (EST), samt integrering av medlemmer med spesielle behov (flyktninger, funksjonshemmede og lignende)
  • to søknadsfrister per år: mars og oktober