Tilbyder

Sogndal kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulera innbyggjarar og frivillige lag og organisasjonar til å skapa ny aktivitet og utvikling i kommunen og lokalsamfunna

Det kan søkes til

  • prosjekter
  • aktivitet & arrangement
  • utstyrskjøp
  • utbedring av kulturhus o.l.

Verdt å merke seg

  • for personer/organisasjoner som jobber med kultur i Sogndal kommune, eller skaper aktivitet der
  • maks søknadsbeløp på 50 000 kr