Tilbyder

Røros kommune

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskuddsordningen skal støtte kunst- & kulturprosjekt som bidrar til kvalitet og mangfold i Røros Kommunes kunst- og kulturtilbud. Tilskuddsordningen kan søkes av både profesjonelle kunst-/kulturaktører, lag/foreninger og institusjoner.

Det kan søkes til

  • Kunst- & kulturprosjekt i Røros kommune

Verdt å merke seg

  • Søknader for lukkede arrangement, studiereiser, kursdeltagelse, reise- og turnéstøtte, årlige/regelmessige/større arrangement og utstyrsinvesteringer gis ikke prioritet

Lurer du på noe?