Tilbyder

Rollag kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Rollag kommune kan gi tilskudd til personer, organisasjoner og institusjoner som driver med kulturaktivitet innenfor kommunen. Kulturformålene må komme kommunens innbyggere til gode, fremme interessen for og bedre kulturmiljøet i kommunen.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte ved oppstart av nye aktiviteter, arrangement og kompetanseheving

Verdt å merke seg

  • ordningen er åpen for organisasjoner og enkeltpersoner innen kommunen som driver kulturell aktivitet
  • én søknadsfrist i året