Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

Det kan søkes til

  • Du kan få inntil 30 000,- til prosjekter innen kunst og kultur, som for eksempel produksjoner, arrangementer, utstillinger og utgivelser.

Verdt å merke seg

  • Prosjektleder kan ikke søke honorar til seg selv. Det kan kun søkes om tilskudd for å dekke faktiske utgifter knyttet til et konkret prosjekt.
  • Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle.

Se tidligere tildelinger