Tilbyder

Sparebanken Vest

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Prosjektmidler fra Sparebanken Vest.

Det kan søkes til

  • prosjekter som bidrar i kampen mot utenforskap
  • prosjekter som skaper levende lokalmiljø
  • prosjekter som sikrer endringskapasitet i det grønne skiftet
  • engangsutgifter til utstyr, materialer og kurs

Verdt å merke seg

  • for ideelle lag og organisasjoner i Vestland, Rogaland, samt Volda og Ålesund
  • gir ikke midler til enkeltartister eller -utøvere