Tilbyder

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Mer info

Ordningen rettes mot mange typer enkelttiltak som kan ha langsiktig og/eller viktig virkning for den norske folkemusikken og folkedansen.

Det kan søkes til

  • tiltak som fremmer norsk folkemusikk og/eller folkedans

Verdt å merke seg

  • under «Prosjektmidler»-ordningen kan det søkes om beløp fra 15.001 til 50.000 kroner. For beløp opptil 15.000 kr skal det benyttes ordningen «Små og raske midler»
  • lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, offentlig sektor eller enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre prosjekter som er relevante for formålet med denne støtteordningen, kan søke
  • søknader til denne ordningen behandles to ganger i året