Tilbyder

Sparebank1 BV

Gå til søknaden

Søknaden

Sparebank 1 Stiftelsen BV støtter prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Det kan søkes til

  • Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn

Verdt å merke seg

  • prosjekter som kommer barn og unge til gode, bekjemper klimaendringer eller fremmer bærekraftige økosystemer vil bli prioritert
  • gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats, ikke belaste natur og miljø unødig, og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet