Tilbyder

Sparebank1 BV

Gå til søknaden

Søknaden

Sparebank 1 Stiftelsen BV støtter prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Det kan søkes til

 • Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.
 • Allmennyttige prosjekter:
  • Kunst og kultur
  • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Humanitære tiltak og helseformål
  • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
  • Kompetanse, utdanning og forskning
  • Klima og miljø, naturvern
  • Næringsutvikling.

Verdt å merke seg

 • Prosjekter som kommer barn og unge til gode, bekjemper klimaendringer eller fremmer bærekraftige økosystemer vil bli prioritert.
 • Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats, ikke belaste natur og miljø unødig, og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet.