Har du et musikkprosjekt med internasjonalt potensiale? Innovasjon Norge Arktis har øremerkede virkemidler til bedrifter innenfor kulturnæring i Troms og Finnmark.

Det kan søkes til

 • små og mellomstore bedrifter som ikke er eldre enn fem år
 • kommersialiseringstilskudd: Mangler du kanskje en profesjonell digital profil på ditt prosjekt? Innovasjon Norge Arktis kan delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell
 • faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverksprosjekter, for eksempel hvis du har ambisjoner om vekst og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter
 • en profesjonell sparringspartner gjennom Mentorordningen
 • én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på to til seks måneder

Verdt å merke seg

 • prosjektet må være innovativt og ha mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked
 • programmet har som mål å hjelpe til med å etablere bærekraftige bedrifter innen kultur- og kreativ næring
 • programmet har som mål å hjelpe deg som vil etablere deg i et internasjonalt marked
 • programmet skal også styrke eksisterende bedrifter med kurs og kompetansehevende tiltak
 • det er løpende søknadsfrist, ta kontakt med Innovasjon Norge Arktis hvis du har en god idé, så hjelper de deg videre
 • Innovasjon Norge Arktis finansierer ikke kunstnerisk produksjon

Lurer du på noe?