Tilbyder

Telemark fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For utvikling av nye kulturprosjekter i Telemark.

Det kan søkes til

  • Det kan søkes til utvikling av nye produksjoner i Telemark
  • Profesjonelle kunstnere og ensembler kan søke

Verdt å merke seg

  • Ordningen er 1-årig