Tilbyder

Vestfold fylke

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For utviklingen av nye produksjoner i Vestfold

Det kan søkes til

  • Nye produksjoner av profesjonelle aktører

Verdt å merke seg

  • Ordningen er 1-årig