Tilbyder

Norsk viseforum

Gå til søknaden

Søknaden

Norsk viseforum har besluttet å opprette en ny stipendordning for sine personmedlemmer.

Det kan søkes til

  • stipendet skal gå til produksjon eller fremføring av musikk

Verdt å merke seg

  • syv stipender på 10.000 kroner deles ut i 2023
  • søkere med egen musikk vektlegges
  • søker må ha et gyldig personmedlemskap i Norsk viseforum (les mer om hvordan du melder deg inn her)