Tilbyder

Kulturdirektoratet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

For samarbeidsprosjekter som gir varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere eller institusjoner i Norge og Island.

Det kan søkes til

prosjekter/tiltak der aktører i begge land bidrar til innhold og/eller gjennomføring

Verdt å merke seg

  • det blir normalt ikke bevilget reisestøtte til turnéer, deltagelse på festivaler, konserter eller andre arrangementer, bortsett fra når slik deltagelse er ledd i et samarbeid.
  • prosjekter fullfinansieres ikke