Reisestøtte for individuelle profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Norden og Baltikum.

Det kan søkes til:

  • Reise for et samarbeid med kolleger i et annet nordisk og/eller baltisk land
  • Deltakelse i konferanser, møter og workshops
  • Researcharbeid
  • og mer

Verdt å merke seg:

  • Det kan ikke søkes til reiser utenfor Norden eller Baltikum
  • Studenter kan ikke søke
  • Søknad må sendes på engelsk