Reisestøtte for individuelle profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Norden og Baltikum.

Det kan søkes til

  • reise for et samarbeid med kolleger i et annet nordisk og/eller baltisk land
  • deltakelse i konferanser, møter og workshops
  • researcharbeid

Verdt å merke seg

  • det kan ikke søkes til reiser utenfor Norden eller Baltikum
  • studenter kan ikke søke
  • søknad må sendes på engelsk