Tilbyder

Nordisk kulturkontakt

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Kultur- og kunstprogrammet finansierer nordisk samarbeid innen kunst og kultur. Det gis midler til prosjekter med en kunstnerisk og/eller kulturell kvalitet som fremmer et mangfoldig og bærekraftig Norden.

Det kan søkes til

  • prosjekter innen alle kunst og kulturområder
  • i alle faser av prosjektet

Verdt å merke seg

  • prosjektet må ha samarbeid mellom minst tre land, hvor minst to av dem må være i Norden
  • i 2022 og 2023 legges det særlig vekt på å fremme arktisk kultursamarbeid