Tilbyder

Nordisk kulturkontakt

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Norden 0-30 støtter nordiske ungdomsprosjekter som omhandler kultur, samfunnsspørsmål og/eller politikk.

Det kan søkes til:

  • prosjekter eller nettverk bestående av kulturelle, politiske eller sosiale aktiviteter hvor barn og unge selv deltar aktivt i prosessen

Verdt å merke seg:

  • Prosjektet må inneholde samarbeid mellom to eller tre nordiske land
  • Støtter ikke ordinær drift eller prosjekter som er gjennomført
  • Søker må være bosatt i Norden.