Tilbyder

Nordisk kulturkontakt

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Norden 0-30 støtter nordiske ungdomsprosjekter som omhandler kultur, samfunnsspørsmål og/eller politikk.

Det kan søkes til

  • prosjekter eller nettverk bestående av kulturelle, politiske eller sosiale aktiviteter hvor barn og unge selv deltar aktivt i prosessen

Verdt å merke seg

  • prosjektet må inneholde samarbeid mellom to eller tre nordiske land
  • støtter ikke ordinær drift eller prosjekter som er gjennomført
  • søker må være bosatt i Norden