Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Møremusikarordninga er ei ordning som skal sikre gode profesjonelle musikktenester til kulturlivet og bidra til å legge til rette for og stimulere til kulturarrangement i Møre og Romsdal.

Det kan søkes til

  • arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
  • profesjonelle musikarar til instruksjonsoppdrag
  • alle typar konsertar
  • akkompagnement
  • arrangering og komponering

Verdt å merke seg

  • arrangement med profesjonelle musikarar busett i fylket er prioritert
  • arrangement der det frivillige samarbeider med profesjonelle musikarar på scena er prioritert
  • tilskota blir også fordelt med omsyn til type arrangement, geografi, tal på søknadar, skjønn og ramma for ordninga