Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Møremusikarordninga er ei ordning som skal sikre gode profesjonelle musikktenester til kulturlivet og bidra til å legge til rette for og stimulere til kulturarrangement i Møre og Romsdal.

Det kan søkes til

  • arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
  • profesjonelle musikarar til instruksjonsoppdrag
  • alle typar konsertar
  • akkompagnement
  • arrangering og komponering

Verdt å merke seg

  • arrangement med profesjonelle musikarar busett i fylket er prioritert
  • arrangement der det frivillige samarbeider med profesjonelle musikarar på scena er prioritert
  • tilskota blir også fordelt med omsyn til type arrangement, geografi, tal på søknadar, skjønn og ramma for ordninga

Lurer du på noe?