Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn.

Det kan søkes til

  • det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps etc.), frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsorganisasjoner etc.) og forskningsprosjekter.

Verdt å merke seg

  • søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene)
  • det gis ikke støtte til drift