Doarjjaortnega mihttomearri: Luođi ja sámi musihka buvttadeapmi, ovddideapmi ja almmuheapmi. Tilskuddsordningen skal støtte produksjon, utvikling og utgivelser av joik og samisk musikk.

Det kan søkes til

 • luohti ja sámi musihkkabuvttadeapmi iešguđege oktavuođain
 • Čalmmustahttin ja ovddideapmi sámi musihkkáriin ja artisttain
 • vuovdaleapmi ja márkanfievrrideapmi sámi musihkkáriin ja artisttain
 • joik og samisk musikkproduksjon for ulike plattformer
 • management og utvikling av samiske musikere og artister
 • promotering og markedsføring av samiske musikere og artister

Verdt å merke seg

 • vuoigŋadahkkit, doaibmi dáiddárat ja buvttadeaddjit geain lea norgga organisašuvdnanummir sáhttet ohcat
 • sámediggi sáhttá doarjut gitta 80 % prošeavtta dohkkehuvvon olggosgoluin.
 • eanemusmearri doarjagis lea 250.000 ruvnno
 • opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som har norsk organisasjonsnummer kan søke
 • sametinget kan støtte inntil 80 % av godkjente kostnader i prosjektet
 • maksimalt tilskudd er 250.000 kroner