Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Mer om ordningen

For åpne, publikumsrettede kunst- og kulturprosjekter i Oslo

Det kan søkes til

  • festivaler og konsertserier
  • prosjekt på tvers av sjangre/kunstuttrykk

Verdt å merke seg

  • løpende frist, men må søke senest åtte uker før tiltaket starter
  • 12 ukers behandlingstid
  • må være profesjonelle utøvere