Tilbyder

Agder Fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Et kunstnerstipend skal bidra til å styrke og motivere til videreutvikling av kunstnerisk virksomhet.

Det kan søkes til

  • Fylkeskommunen deler ut tre kunstnerstipend på kr 50 000 per stipend hvert år.

  • Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på kunstnerstipend.

Verdt å merke seg

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder. Det kan gjøres unntak fra dette dersom prosjektet skal realiseres i fylket.
  • Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader