Tilbyder

Kristiansand kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Det kan søkes til

  • Ordningen er delt opp i talentstipend, kunstnerstipend og arbeidsstipend og det kan søkes om workshops, utstyr, studiereiser, produksjoner, videreutvikling og mer.

Verdt å merke seg

  • Stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand.
  • Det er én årlig søknadsfrist.
  • Støtter alle kunstuttrykk.