Tilbyder

Kristiansand kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Det kan søkes til

  • ordningen er delt opp i talentstipend, kunstnerstipend og arbeidsstipend og det kan søkes om workshops, utstyr, studiereiser, produksjoner, videreutvikling og mer

Verdt å merke seg

  • stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand
  • det er én årlig søknadsfrist
  • støtter alle kunstuttrykk