Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Stipend til profesjonelle kunstnarar som bur og har sitt arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det kan søkes til

  • å vidareutvikle kunsten sin og ha kunstnarleg aktivitet som sitt hovudyrke
  • kurs, reiser, fordjuping og material

Verdt å merke seg

  • søker må bu og ha sitt arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune