Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Tromsø kommune gir støtte til kunstneriske prosjekter og arrangementer av høy kvalitet innen billedkunst, litteratur, musikk, film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter.

Det kan søkes til:

  • profesjonelle utøvere og arrangører
  • kunstneriske prosjekter og arrangementer av høy kvalitet
  • formålet er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø

Verdt å merke seg:

  • søknadsfristen er 1. desember
  • søknadsskjema vil være tilgjengelig én måned før søknadsfrist