Tilbyder

Trøndelag fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Kunst og kulturstipend for unge kunstnere mellom 20 og 35 år.

Det kan søkes til

  • utviklings og -fordypningsprosjekter
  • studiereise
  • residensopphold
  • deltakelse i workshop/masterclass

Verdt å merke seg

  • tilskuddsramme: Minstebeløp på 50.000 til 70.000 kroner
  • søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere
  • midlene kan ikke benyttes til oppstart av næringsvirksomhet, til etablering av virksomhet eller innkjøp av utstyr
  • søker må være født eller bosatt i Trøndelag eller ha annen tilknytning til fylket

Lurer du på noe?