Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Mer info

Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for barn i alderen 0-6 år, ved at det tilrettelegges tilbud for barnehager i Oslo.

Det kan søkes til

  • tiltak av høy kunstnerisk kvalitet tilpasset målgruppen

Verdt å merke seg

  • tiltak som får støtte presenteres i en katalog som sendes til barnehagene i Oslo
  • tiltak som foregår i barnehagene prioriteres, men en kan få støtte til tiltak på andre arenaer
  • tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke