Tilbyder

Steinkjer kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskuddsordningen skal bidra til bredde innen kultur og idrett for kommunens innbyggere

Det kan søkes til

  • enkeltarrangement/tiltak
  • kultur- og idrettsarrangement som er åpne og tilgjengelige for alle og som avholdes i Steinkjer kommune

Verdt å merke seg

  • aktiviteter som gjennomføres i Steinkjer kommune gis prioritet
  • det gis ikke tilskudd til drift
  • det må søkes om tilskudd senest 30 dager før arrangementet gjennomføres

Lurer du på noe?