Tilbyder

Steinkjer kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Steinkjer kommune yter tilskudd til ulike kulturaktiviteter innenfor rammen av de årlige budsjetter.

Det kan søkes til

  • enkeltarrangement/tiltak

Verdt å merke seg

  • aktiviteter som gjennomføres i Steinkjer kommune gis prioritet
  • det gis ikke tilskudd til drift
  • det må søkes om tilskudd senest 30 dager før arrangementet gjennomføres