Tilbyder

Trøndelag fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Kulturtilskudd skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Det kan søkes til

  • arrangement
  • konsert/turné
  • festivaler
  • utvikling av kulturuttrykk

Verdt å merke seg

  • tilskuddsramme 25.000 til 400.000 kroner
  • Trøndelag fylkeskommune fullfinansierer ikke prosjekter
  • det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer

Se tidligere tildelinger

Lurer du på noe?