Tilbyder

Ål kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

Tilskot til kulturarrangement og prosjekt blir gjeve til:
1. Tilskipingar av teater, konsertar, utstillingar og andre kunst- og
kulturformidlingstiltak
2. Tilskipingar av lokale kurs og konferansar
3. Tilskot til dokumentasjon av kulturuttrykk med lokalhistorisk verdi gjennom
produksjonar av cd-ar, bøker og andre media

Verdt å merke seg

  • Søknadsfrist er minst 14 dager før gjennomføring
  • Søknaden må innehalde prosjektskildring, kostnadsoverslag og plan for finansiering.