Tilbyder

Ål kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskot til kulturarrangement og prosjekt i Ål kommune.

Det kan søkes til

  • tilskipingar av teater, konsertar, utstillingar og andre kunst- og
    kulturformidlingstiltak
  • tilskipingar av lokale kurs og konferansar
  • tilskot til dokumentasjon av kulturuttrykk med lokalhistorisk verdi gjennom
    produksjonar av CD, bøker og andre media

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist er minst 14 dager før gjennomføring
  • søknaden må innehalde prosjektskildring, kostnadsoverslag og plan for finansiering