Tilbyder

Bjørnafjorden kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal være en framtidsrettet kilde til videre utvikling og satsing innenfor den omsøkte aktiviteten.

Det kan søkes til

  • stipend for å utvikle talent og evner
  • opplæring og kompetanseheving

Verdt å merke seg

  • for unge mellom 16 og 29 år
  • to stipend deles ut hvert år
  • stipendstørrelse 20 000 kr
  • søker må være bosatt i Bjørnafjorden kommune