Tilbyder

Askøy kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, kulturarbeidere og andre som driver virksomhet innen kultur.

Det kan søkes til

  • utdanning
  • studiereiser
  • prosjektarbeid
  • annet kulturarbeid som kommer kommunen til gode

Verdt å merke seg

  • mottaker må være hjemmehørende eller på annen måte tilknyttet Askøy kommune
  • kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner
  • stipendbeløp kr 20 000,-