Tilbyder

Askøy kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, kulturarbeidere og andre som driver virksomhet innen kultur.

Det kan søkes til

  • utdanning
  • studiereiser
  • prosjektarbeid
  • annet kulturarbeid som kommer kommunen til gode

Verdt å merke seg

  • mottaker må være hjemmehørende eller på annen måte tilknyttet Askøy kommune
  • kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner
  • stipendbeløp 20.000 kroner