← Alle tilskuddsordninger

Kulturproduksjoner der barn og unge deltar

Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Drammen kommune gir tilskudd til kulturproduksjoner der barn og unge deltar.

Det kan søkes til

  • aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans og andre kulturelle uttrykksformer
  • tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og prosjekter

Verdt å merke seg

  • løpende søknadsfrist
  • øvre grense på 25.000 kroner
  • lokale kulturbedrifter, kulturaktører, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan søke
  • kommunen gir ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt