← Alle tilskuddsordninger

Kulturproduksjoner der barn og unge deltar

Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Drammen kommune gir tilskudd til kulturproduksjoner der barn og unge deltar.

Det kan søkes til

  • Tilskuddet skal gis til aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans og andre kulturelle uttrykksformer
  • Tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og prosjekter.

Verdt å merke seg

  • Løpende søknadsfrist
  • Øvre grense på kr 25 000
  • Lokale kulturbedrifter, kulturaktører, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan søke
  • Kommunen gir ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt