← Alle tilskuddsordninger

Kulturpris Drammen kommune

Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Kulturprisen i Drammen kommune er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Drammen og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen er på 40.000 kroner.

Det kan søkes til

  • Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturlil
  • formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet

Verdt å merke seg

  • aktuelle kandidater nomineres, og vinner plukkes ut av en jury