Tilbyder

Halden kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Støtte kan gis til produksjonsgrupper/enkeltkunstnere med tilhørighet i Halden eller prosjekter som gjennomføres i Halden.

Det kan søkes om

  • tilskudd til grupper, enkeltkunstnere eller prosjekter

Verdt å merke seg

  • alle frivillige lag, foreninger, enkeltpersoner og virksomheter som driver med kulturell virksomhet i Halden kan søke
  • to søknadsfrister der man søker for kommende halvår
  • du må ha organisasjonsnummer
  • prosjektet kan ikke være igangsatt