Tilbyder

Hole kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Hole gir tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen.

Det kan søkes til

  • alle typer kulturtiltak i Hole kommune

Verdt å merke seg

  • årlig søknadsfrist
  • tiltak rettet mot barn og unge prioriteres