Tilbyder

Hole kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Hole gir tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen.

Det kan søkes til

  • Alle typer kulturtiltak i Hole kommune
  • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres

Verdt å merke seg

  • Årlig søknadsfrist