Tilbyder

Flå kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Flå kommune deler ut kulturmidler som sikrer den bredde og det mangfoldet vi ønsker i kulturlivet.

Det kan søkes til

  • driftstilskudd
  • arrangementer
  • prosjekt
  • leder- og instruktøropplæring
  • kulturstipend
  • tilskudd til kulturhus/forsamlingshus

Verdt å merke seg

  • kun en årlig søknadsfrist