Tilbyder

Flå kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Flå kommune deler ut kulturmidler som sikrer den bredde og det mangfoldet vi ønsker i kulturlivet.

Det kan søkes til

  • Driftstilskudd
  • Arrangementer
  • Prosjekt
  • Leder- og instruktøropplæring
  • Kulturstipend
  • Tilskudd til kulturhus/forsamlingshus

Verdt å merke seg

  • Kun en årlig søknadsfrist