Tilbyder

Ulstein kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ulstein kommune kan yte tilskot til organisasjonar, institusjonar og einskilde personar som driv eller vil starte opp kulturverksemd i Ulstein kommune

Det kan søkes til

  • Oppstartstilkot
  • Tilskot til drift
  • Tilskot til einskilde arrangement og tiltak
  • Tilskot til kurs, studieringar, opplysingsverksemd
  • Tilskot til andre kulturføremål

Verdt å merke seg

  • Med kulturverksemd meiner ein verksemd som har eit kulturelt og sosialt føremål i seg og som kjem innbyggjarane i Ulstein til gode, med barn og ungdom som hovudprioritet
  • Samarbeidsorgan for lag og organisasjonar kan og søkje

Lurer du på noe?