Tilbyder

Gulen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • allment kulturarbeid
  • kulturmidler for barn og unge

Verdt å merke seg

  • to ulike skjema benyttes